• روابط عمومی و امور آگهی ها : 03135544027
  • iranpour@presssimayeshahr.ir : ارتباط مستقیم با مدیر مسئول

روزنامه اقتصادی ، اجتماعی سیمای شهر

پنجشنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۲ September 28 , 2023
SIMAYESHAHR PRESS
22

«تاریخ تئاتر اصفهان» در راه نشر

  • ۲/۰۱/۰-۵۱۴
  • کد خبر : 25
کتاب «تاریخ تئاتر اصفهان» نوشتۀ ناصر کوشان که علاوه بر پرداختن به تاریخ نمایش اصفهان از دورۀ صفویه تا پهلوی، در فصلی با عنوان «خنداندن مردمِ بی‌لبخند» به زندگی و آثار رضا ارحام صدر نیز پرداخته، به‌زودی توسط نشر افراز منتشر می‌شود.

ناصر کوشان با اعلام این خبر به ایسنا گفت: تحقیق انجام گرفته پیرامون تئاتر اصفهان در این کتاب از نمایش «سیاه‌بازی» که ما در اصفهان به آن «بقال‌بازی» و «تخت حوضی» می‌گوییم، شروع‌شده و تا زمانی که تئاتر غیر سنتی، به شیوه و اسلوب اروپایی در خانه سیمون یا همان باشگاه ارامنه جلفا اجراشده، ادامه پیداکرده است.

وی ادامه داد: در کتاب «تاریخ تئاتر اصفهان» صرف‌نظر از مقدمات، با آگاهی از نارسایی‌ها  و کمبودها، در حد بضاعت و دانش اندکم کوشیده‌ام که مراحل گوناگون تحول و دگرگونی نمایش را از دورۀ صفویه تا عصر انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷ در چهارده بخش بنویسم و این کتاب در واقع نسخۀ کامل‌تری از کتاب پیشین من با نام «تاریخ تئاتر در اصفهان» است.»

نویسندۀ کتاب «تاریخ تئاتر در اصفهان» افزود: در کتابی که نشر افراز به‌زودی آن را منتشر خواهد کرد، پنج نمایشنامه از گروه هنری ارحام که توسط ممیزان و خندان نوشته‌شده بود را نیز بازنویسی و با نگاهی تازه تحلیل کرده‌ام که فکر می‌کنم نه تنها برای خوانندگان و جامعۀ دوستدار نمایش بلکه برای دانشجویان پویای علاقه‌مند به تئاتر نیز جالب باشد.

این پژوهشگر تصریح کرد: ازآنجا که بعد از انقلاب، تئاتر سنتی ما به شکل و قالبی که در گذشته داشتیم دیگر ادامه پیدا نکرد، فصلی که بنده برای تحقیق در تئاتر سنتی بازکرده بودم، با این کتاب جدید بسته می‌شود اما در مورد بهره‌گیری‌هایی که می‌توان از اسلوب تکنیک تئاتر بداهه یا کمدی انتقادی گذشته اصفهان داشت، در آینده درس گفتارهایی را خواهم نوشت.


کلید واژه ها : تاریخ تئاتر

    ایسنا

نظر دیگران

ارسال نظر